Có nên xây nhà mái thái khung kèo thép không?

Có nên xây nhà mái thái khung kèo thép không? Đây là câu hỏi mà [...]