Cách lợp mái ngói: Nên sử dụng khung kèo hay dán ngói lên mái bê tông?

Nên sử dụng khung kèo hay dán ngói lên mái bê tông đang là câu [...]