Ngói Đồng Tâm

Kích thước toàn bộ
Độ dốc tối thiểu
Độ dốc tối đa
Độ dốc tối ưu
Phần ngói chồng mí tối thiểu
Khoảng cách giữa các mè (lito)
Trọng lượng trung bình
Số lượng viên/m2
330x420x12 mm
17 độ
90 độ
30 độ – 40 độ
80 mm
280 – 300 mm
4.0 +- 0.2 kg
10 viên

 

Danh mục: