Công trình thi công mái ngói hệ mái bê tông lợp ngói anh Hạnh Hòa Bình

Công trình hệ mái bê tông lợp ngói anh Hạnh Hòa Bình – Địa điểm: [...]