Công trình thi công khung kèo hệ 2 lớp lợp ngói chú Thực Thanh Hóa

Công trình hệ 2 lớp lợp ngói chú Thực Thanh Hóa – Địa điểm: Thạch [...]