Công trình thi công khung kèo hệ 2 lớp lợp ngói anh Hoàn Ninh Bình

Công trình hệ 2 lớp lợp ngói anh Hoàn Ninh Bình – Địa điểm: Yên [...]