Thi công lợp ngói tại Tuyên Quang

Thông tin công trình:

  • Chủ đầu tư: anh Thắng
  • Địa chỉ: Yên Sơn, Tuyên Quang
  • Diện tích ngói: 155m2
  • Loại ngói: Á Mỹ Queen
  • Kết cấu: Hệ khung kèo thép nhẹ

Xem chi tiết công trình tại đây:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]