Thi công lợp ngói tại Hà Nam

Thông tin công trình:

  • Chủ đầu tư: chú Ninh
  • Địa chỉ: Lục Bình, Hà Nam
  • Diện tích mái: 420m2

Xem thông tin chi tiết công trình qua video:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]