Thi công lợp ngói cho gia đình anh Hiếu tại Thái Bình

  • Chủ đầu tư: anh Hiếu
  • Địa chỉ: Quỳnh Phụ, Thái Bình
  • Kết cấu: Hệ khung kèo thép nhẹ VietRoof

Xem video công trình qua video dưới đây:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]