Thi công lợp ngói 2 tầng mái Nhật cho anh Cường tại Bắc Giang

Thông tin công trình:

  • Chủ đầu tư: anh Cường
  • Địa chỉ: Yên Dũng, Bắc Giang
  • Diện tích mái: 305m2

Xem chi tiết video tại đây:

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]