1. Thông tin cơ bản:

Website: https://vietroof.vn/ thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần xây dựng Vietroof ( Vietroof)

Các chính sách và quy định chung này liên quan đến việc Khách hàng sử dụng website của Vietroof.

Khi khách hàng truy cập hoặc đăng nhập vào website này tức là khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với các chính sách và quy định chung này và những chính sách, quy định của chính sách bảo mật thông tin từ Vietroof.

Nếu khách hàng không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào dưới đây, vui lòng không truy cập vào website của Vietroof. Chính sách và quy định chung này được xem là hợp đồng giữa Khách hàng và Vietroof và được áp dụng khi Khách hàng sử dụng website của Vietroof. Những chính sách và quy định chung này ảnh hưởng đến quyền lợi của Khách hàng, vui lòng đọc kỹ trước khi sử dụng.

2. Thay đổi Chính sách và Quy định chung

Vietroof có quyền thay đổi các chính sách và quy định chung này bất cứ thời điểm nào mà không cần thông báo trước với khách hàng. Khách hàng có thể xem phiên bản cập nhật mới nhất của chính sách và quy định chung này bằng cách nhấp chuột vào “Chính Sách và Quy Định Chung” tại trang chủ của www.vietroof.vn . Phiên bản cập nhật này sẽ thay thế tất cả các phiên bản cũ. Nếu khách hàng truy cập vào website của Vietroof sau khi xuất hiện những thay đổi đối với chính sách và quy định chung đồng nghĩa là khách hàng đã đồng ý với những thay đổi này.

3. Link Website liên kết

Những chính sách và quy định chung này được áp dụng cho tất cả Khách hàng sử dụng website của Vietroof. Website này có thể chứa những liên kết đến website của bên thứ ba không thuộc quyền sở hữu của Vietroof. Theo đó, Vietroof không có quyền kiểm soát nội dung, chính sách bảo mật thông tin hoặc những nội dung khác trong các website của bên thứ ba. Hơn nữa, Vietroof sẽ không thể kiểm duyệt nội dung trên các website của bên thứ ba. Vì vậy, Vietroof khuyến khích khách hàng nên đọc kỹ các chính sách bảo mật thông tin của các website của bên thứ ba mà khách hàng truy cập.

4. Quy định về việc sử dụng website Vietroof

Vietroof đồng ý cho khách hàng sử dụng website như đã quy định trong điều khoản sử dụng dịch vụ, cụ thể: (i) Chỉ sử dụng website cho mục đích cá nhân, không nhằm mục đích thương mại; (ii) không sao chép hoặc cung cấp bất cứ thông tin nào của website này cho bên thứ ba; (iii) Khách hàng không được thay thế, chỉnh sửa bất cứ phần nào của website này; (iv) Khách hàng phải tuân theo chính sách và quy định chung sử dụng dịch vụ.

Khách hàng đồng ý không sử dụng bất cứ hệ thống tự động nào để truy cập vào website và gửi nhiều thông tin yêu cầu đến máy chủ của Vietroof nhiều hơn một người bình thường có thể làm được bằng việc sử dụng website thông thường trong một khoản thời gian nhất định. Khách hàng đồng ý không thu thập bất cứ thông tin cá nhân nào từ website, bao gồm tên tài khoản; và không sử dụng những hệ thống truyền thông do website cung cấp cho mục đích thương mại nào.

5. Miễn trừ trách nhiệm về kỹ thuật

Khách hàng đồng ý rằng khi sử dụng website của Vietroof, khách hàng sẽ tự chấp nhận các rủi ro có thể xảy ra. Vietroof không bảo đảm tính chính xác hoặc hoàn thiện của nội dung trên website hoặc nội dung của bất kỳ website nào được kết nối với website của Vietroof và chúng tôi không có quyền và nghĩa vụ cho bất cứ những nội dung sai sót, sơ suất hoặc không chính xác, những tổn thương cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Vietroof, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của Vietroof, sai sót, vi-rút, hoặc những vấn đề tương tự khác có thể truyền đến thông qua website của chúng tôi bởi bên thứ ba; và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Vietroof. Vietroof sẽ không bảo đảm và chịu trách nhiệm bất cứ sản phẩm, dịch vụ nào hoặc các chương trình khuyến mãi của bên thứ ba thông qua website của Vietroof và Vietroof cũng không có trách nhiệm giám sát bất cứ giao dịch nào của Khách hàng với bên thứ ba. Việc mua sản phẩm và dịch vụ thông qua trung gian, thì khách hàng nên tự quyết định thế nào là hợp lý.

6. Những hạn chế về nghĩa vụ pháp lý

Vietroof không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý nào cho khách hàng trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, hư hỏng do cố ý hay bất kỳ vấn đề gì là kết quả của các vấn đề sau: những nội dung sai sót hoặc không chính xác, những tổn hại cá nhân hoặc hư hại tài sản tự phát sinh trong quá trình truy cập và sử dụng website của Vietroof, cắt ngang hoặc chấm dứt truyền thông tin đến website của chúng tôi, sai sót, vi-rút, hoặc những thứ tương tự như vậy có thể truyền đến thông qua website của Vietroof bởi bên thứ ba; và lỗi hoặc sai sót trong phần nội dung hoặc những mất mát hư hỏng do sử dụng nội dung đăng tải, email, đường truyền hoặc những thứ tương tự từ website của Vietroof, công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại có thể xảy ra này. Các hạn chế về nghĩa vụ pháp lý như đã nói ở trên sẽ được áp dụng trong phạm vi quy định của luật pháp Việt Nam.

Khách hàng cần nhận thức rõ việc Vietroof sẽ không chịu trách nhiệm cho việc đăng ký thông tin của người sử dụng, hoặc những chỉ dẫn bất hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào hoặc bất cứ những rủi ro thiệt hại nào khác cho khách hàng.

7. Bồi thường

Người dùng/ khách hàng truy cập website của Vietroof đồng ý bồi thường và không gây hại cho Vietroof, phát sinh do: Người dùng truy cập và sử dụng website của Vietroof, Người dùng vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong phần điều khoản sử dụng dịch vụ này, Người dùng vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào; bất cứ các yêu sách nào từ phần đăng ký thông tin cá nhân gây thiệt hại cho bên thứ ba. Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại sẽ được áp dụng xuyên suốt trong các điều khoản sử dụng cũng như việc truy cập vào website của Vietroof.

8. Tài sản trí tuệ

Mọi nội dung văn bản, hình ảnh và dữ liệu trên Website này thuộc Quyền sở hữu của Công ty CP XD Vietroof.

Văn bản, hình ảnh minh họa, mã html có trong website này sẽ không được sao chép, phân phối, trưng bày, tái sản xuất và truyền tải dưới bất kỳ hình thức nào hoặc phương tiện nào mà không được sự đồng ý bằng văn bản của Vietroof.